Polio – børnelammelse (booster vaccine)

Polio, som også kaldes for børnelammelse, er en meget smitsom virus sygdom, der smitter fra menneske til menneske og igennem afføring hvor den kan spredes via drikkevand og kost, der er inficeret. Poliovirusinfektion giver i de fleste tilfælde kun mindre symptomer som minder om influenza, men kan i sjældne tilfælde påvirker nervesystemet og medføre permanent tab af muskelfunktion i blandt andet arme og ben. Hvis åndedrætsmusklerne rammes, kan polio føre til dødsfald.

Siden polio vaccinen blev indført i Danmark i 1955, har polio stort set været udryddet. Sidste polio tilfælde i Danmark var i 1976, og sidste importerede tilfælde var i 1983. Siden år 2002 er Nord- og Sydamerika, den vestlige Stillehavsregion og Europa erklæret poliofrit. Polio er endnu ikke helt udryddet i verden, og findes fortsat vedvarende i Pakistan og Afghanistan. I år 2015 blev 74 polio tilfælde registreret. ”WHO har som mål at udrydde polio sygdommen, men det har været svært at få bugt med Polio, der flere gange har spredt sig til lande, som har været poliofri i en længere periode.

I Danmark indgår polio vaccinen i børnevaccinationsprogrammet, hvor den bliver givet i alderen 3, 5 og 12 måneder samt i 5-års alderen. Når alle 4 poliovacciner er givet, opnås livslang beskyttelse mod polio (børnelammelse).

 

Hvem bør vaccineres og hvornår skal vaccinen gives:

Uvaccinerede voksne og børn bør gundvaccineres

Kloakarbejdere:

Ifølge Arbejdstilsynet skal personer der arbejder med spildevand og kloakslam, hvor de har med håndtering, behandling eller analyse af spildevand (kloakvand) og kloakslam o.l. at gøre, være vaccineret med polio vaccinen.

Der opnås livslang beskyttelse mod polio, når alle 4 poliovacciner (IPV) er givet, eller tre inaktiverede poliovacciner (IPV) og tre orale poliovacciner er givet. Som oftest er polio vaccinen (IPV) givet i børnevaccinationsprogrammet.

Inden arbejdet påbegyndes, skal man være grundvaccineret eller have fået mindst to vaccinationer med mindst fire ugers interval. Personer, der er vaccineret mod polio, men hvor antal doser ikke kan dokumenteres, skal have en polio vaccine (IPV), inden arbejdet kan påbegyndes. (Epidemiologisk afdeling) GRAT

Ophold i Afghanistan eller Pakistan:

Ved ophold i Afghanistan eller Pakistan i mindst 4 uger, hvor seneste poliovaccine er givet for mere end 1 år siden, er der et krav om (re)vaccination mod polio ved udrejse. De danske myndigheder anbefaler, at revaccination gives inden afrejse fra Danmark. Vaccinationen skal dokumenteres i det gule internationale vaccinationskort.

 

Hvem bør ikke vaccineres:

Du bør ikke vaccineres hvis:

  • Du er blevet akut syg og har feber på vaccinationsdagen
  • Du er overfølsom overfor et af indholdsstofferne i vaccinen herunder formaldehyd.
  • Du har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med polio vaccinen.De hyppigste bivirkninger:

Der kan forekomme rødme, hævelse og ømhed, der hvor vaccinen er givet, samt hovedpine, feber og utilpashed.

Alvorlige bivirkninger er yderst sjældne.


Graviditet og amning:

Ved graviditet og amning skal du drøfte denne vaccine med dig egen læge.


Vaccinen indeholder:

Poliovirus (Inaktiveret – (IPV))

 

 

Book tid hos os i dag