Meningitis Meningokok B

Meningitis kan skyldes virus eller bakterierne meningokokker (Neisseria meningitidis). Meningitis, der skyldes virus, er som regel ikke farlig, men meningitis der skyldes bakterier, er en alvorlig sygdom, som kræver omgående behandling med antibiotika. Meningokokmeningitis kan give blodforgiftning og-/ eller meningitis, som kan udvikle sig livstruende over få timer.

Meningokoksygdom findes i hele verden, men ses især i visse lande i Afrika. Meningokoksygsom kan ramme alle, men ses oftest hos børn og yngre voksne. I 3 ud af 4 filfælde er patienten under 25 år. I Europa og USA er der registreret flest tilfælde af meningokoksygdom i foråret og om vinteren end i resten af året.

De hyppigste symptomerne på meningitis er høj feber med temperatur over 39-40 grader, hovedpine, kvalme og opkastninger. Desuden kan bevidsthedsniveauet være påvirket, og der kan opstå nakke- og rygstivhed samt ledsmerter. Ved blodforgiftning hvor der er meningokokker i blodet, kan der opstå små blødninger i huden(petekkier).

Mange raske mennesker er bærere af meningokokker i næse og svælg. Bakterien spredes fra person til person ved host eller nys i form af små dråber. Oftest er det en rask smittebærer, der har smittet en anden person.

Meningokokker inddeles i 8 grupper: A, B, C, W135, X, Y, Z og 29E

Der findes ikke en vaccine, der beskytter mod alle meningokokker, men der findes i dag 3 typer vacciner mod meningokokker, som er inddelt efter de typer af meningokokker, som vaccinerne beskytter imod.

  • Vaccine mod serogrupperne A, C, W135 og Y
  • Vaccine mod serogruppe B
  • Vaccine mod serogruppe C

 

De hyppigste meningokokgrupper er: B og C

I Danmark indgår meningokok vaccination ikke i ”børne vaccinations programmet”, men men man kan vælge selv at betale for vaccinen.

 

Hvem bør vaccineres:

Vaccinen kan gives til børn og voksne, og forebygger sygdom forårsaget af Neisseria meningitidis.

Vaccinen anbefales til personer, der har været i kontakt med en smittet person samt til personer der er i særlig risiko for at blive smittet.

 

Hvem bør ikke vaccineres:

Du bør ikke vaccineres hvis:

  • Du er blevet akut syg og har feber på vaccinationsdagen.
  • Du er overfølsom overfor et af indholdsstofferne i vaccinen.
  • Du har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med meningitis vaccine.

 

Antal vacciner og beskyttelsesvarighed:

2 doser (a 0,5 ml) administreret med et interval på 6 måneder

Beskyttelsesvarighed er ukendt.

 

De hyppigste bivirkninger:

Der kan forekomme rødme, hævelse og ømhed ved indstikssteddet, samt hovedpine, feber og utilpashed.

Alvorlige bivirkninger er yderst sjældne.

 

Graviditet og amning:

Der er ingen data fra anvendelse af meningokokvaccine til gravide kvinder og kvinder der ammer.

Idet meningokoksygdom er en alvorlig sygdom, bør vaccination ikke udelukkes til gravide og kvinder der ammer, hvis det vurderes, at risiko for smitte er stor.

Der henvises til egen læge.

 

Vaccinen indeholder:

Der findes 1 vaccine:

Vaccinen beskytter mod serogruppe B


Se også under vacciner Meningitis Meningokok A, C, W135, Y 

 

Siden er redigeret den 22.06.2018

 

Book tid hos os i dag