Pneumokokvaccin 20-valent

Pneumokokker er en bakterie der tilhører streptokokfamilien (streptococcus pneumoniae). Den hyppigste årsag til lungebetændelse er pneumokokker. Mange børn og voksne er raske bærer af bakterien i næse og svælg, og bliver ikke syge af den, men hos nogen kan bakterien være årsag til lungebetændelse. Hvis bakterien spreder sig til blodbanen, kan den forårsage blodforgiftning og hjernehindebetændelse. Bakterien kan spredes ved dråbesmite fra person til person via host og nys.

 

Hvem bør vaccineres:

Tekst er under opbygning

 

Hvem bør ikke vaccineres:

Du bør ikke vaccineres hvis:

  • Du er blevet akut syg og har feber på vaccinationsdagen
  • Du er overfølsom overfor et af indholdsstofferne i vaccinen

Desuden bør vaccinen ikke gives samtidig med Zostavax. Der skal gå minimum 4 uger imellem de to vacciner gives.


Antal vacciner og beskyttelsesvarighed:

Grundvaccinen består af en dosis a 0,5 ml.

Beskyttelsesvarigheden er ukendt, men det antages, at den er langvarig. For personer med normalt immunforsvar kan revaccination foretages efter hvert 10. år uden forudgående antistofbestemmelse. Ved usikker vaccinationsstatus bør antistofniveau måles inden vaccination.

Den 23-valente pneumokokvaccine kan tidligst gives 8 uger efter den 13-valente pneumokokvaccine. Hvis den 23-valente pneumokokvaccine er givet først, skal der minimum gå 1 år før den 13-valente pneumokokvaccine kan gives.


De hyppigste bivirkninger:

Tekst er under opbygning


Graviditet og amning:

Erfaring savnes, bør ikke anvendes ved graviditet og amning.


Vaccinen indeholder:

Tekst er under opbygning

 

Siden er sidst opdateret den 01.09.2022

 

Book tid hos os i dag