Basis sundhedstjek Stort sundhedstjek Udvidet sundhedstjek Hjertetjek Nattjek
Spørgeskema x x x x x
Livsstilssamtale x x x x x
Blodtryk x x x x x
Puls x x x x x
BMI (Vægt og højde) x x x x x
Fedtprocent x x x x x
Muskelmasse x x x x x
Taljemål x x x x x
Lungekapacitet – Peakflow x x
Lungefunktionsundersøgelse (Spirometri) – Udvidet x x x
Urinanalyse x x
Høretest x x
Synstest x
Stetoskopi af hjerte og lunger x x
Hvile-EKG x x x
Arbejds-EKG (Cykeltest med EKG overvågning) x x
Ultralydsscanning af hjertet (Ekkokardiografi) x
  Blodprøver:
Blodsukker x x
Langtids-blodsukkermåling x x x
Kolesterol (Total kolesterol, LDL, HDL, Tryglycerid) x x x x x
Hæmoglobin (Blodprocent) x x x
Jern x x x
D-vitamin x x x
Stofskifteprøve – TSH x x x
Infektionstal x x x
Lever- og galdetal x x
Nyretal x x
PSA (for mænd over 45 år) x x
Rapport:
Risikoanaylse for livsstilsrelaterede sygdomme x x x x x
Personlig handlingsplan x x x x x
Resultatrapport og lægelig vurdering af testresultaterne x x x x x
  Estimeret tidsforbrug:   30 min.   60 min.   120 min.   150 min.   40 min.
  Pris ex. moms   800 kr.   2.000 kr.   3.600 kr.   5.100 kr.   975 kr.

Sundhedstjek med undtagelse af nattjek er pålagt moms.

Priserne er vejledende, og der tages forbehold for trykfejl.

Sundhedstjek for virksomheder af høj kvalitet

For den enkelte medarbejder har det stor betydning at arbejde i et miljø, hvor der er fokus på trivsel og et godt arbejdsmiljø. Ofte tilbringer medarbejderen mange timer på sin arbejdsplads, og for at få energi til at gennemføre en lang og krævende arbejdsdag, er det afgørende, at der er fokus på en sund livsstil.

Medarbejdere, der lever et sundt og balanceret liv, har nemmere ved at gennemføre en hektisk hverdag, hvor det for en arbejdsplads er afgørende, at medarbejderne yder deres bedste, for at arbejdspladsen kan nå sine mål og fungere optimalt.

Når vi måler ”pulsen” på sundheden i virksomheden og hos medarbejderne, hjælper vi den enkelte medarbejder, men i sidste ende også virksomheden, med at få øje på, hvor der bør sættes ind, for at opnå en sundere livsstil – og en sundere hverdag.

Et sundhedstjek giver viden om hvilken sundhedsstatus medarbejderen har, men også forståelse for, hvor der bør sættes ind, for at forbedre livsstilen. Desuden kan et sundhedstjek medvirke til at belyse faresignaler, som kan være tegn på sygdom eller udvikle sig til sygdom på sigt. Finder vi testresultater, som afviger fra normalområdet, vil medarbejderen blive opfordret til at gå til egen læge for nærmere udredning. Ofte har det stor betydning for behandlingstiden, at sygdom bliver opdaget tidligt i forløbet, så hurtig behandling kan iværksættes.

Ved at have fokus på sund livsstil forebygges sygdom, og vi tror på, at det er vigtigt at forebygge sygdom livet igennem, frem for først at handle, når sygdom opstår.

Høj faglighed:

Hos Dansk sundhedsteam møder du altid personale med høj faglighed og en bred erfaring indenfor sundhedssystemet. Alle testresultater vil blive gennemgået af en speciallæge.

Ved bestilling af mere end 8 sundhedstjek, kommer vi ud til virksomheden og udfører sundhedstjekkene, med mindre der er et ønske om, at de skal foregå i vores klinik i Charlottenlund.

Samlet rapport til virksomheden

Vi kan tilbyde en samlet rapport til virksomheden over de udførte sundhedstjek til kr. 2.000 kr. ex. moms.

Af hensyn til den enkelte medarbejders anonymitet, tilbydes denne rapport først ved bestilling af mere end 30 sundhedstjek.

Af rapporten vil det fremgå, hvilken sundhedsstatus medarbejderne har fysisk og psykisk samt medarbejdernes forslag til, hvordan virksomheden kan hjælpe til med at højne sundheden hos medarbejderne.

I rapporten vil Dansk Sundhedsteam desuden bidrage med forslag til, hvordan virksomheden kan fremme sundheden blandt medarbejderne i virksomheden.

Sammensætning af sundhedstjek:

Vi har sammensat 5 sundhedstjek, som virksomheden kan vælge imellem, men skulle der være et ønske om en anden sammensætning at test, hjælper vi gerne med at lave et sundhedstjek, som matcher det behov, der er hos den enkelte medarbejder og hos virksomheden. Alle sundhedstjek kan tilbydes i virksomheden med undtagelse af ”hjertetjek”, som kun kan foregå i vores klinik, idet den inkluderer scanning af hjertet.

Pris:

Alle priser er vejledende. Vi anbefaler, at virksomheden kontakter os for et tilbud.