Nattjek

 • Spørgeskema
 • Livsstilssamtale med fokus på, hvordan man opnår en sund livsstil kombineret med natarbejde.
 • Blodtryk
 • Puls
 • BMI (Vægt og højde)
 • Fedtprocent
 • Muskelmasse
 • Taljemål
 • Blodsukker
 • Lungefunktion (Peak Flow)
 • Udvidet kolesterolmåling (Totalkolesterol, HDL, LDL og triglycerider)
 • Vurdering af risiko for udvikling af hjerte-karsygdomme og andre livsstilsrelaterede sygdomme
 • Individuel handlingsplan
 • Resultatrapport

Estimeret tidsforbrug: 40 minutter.

 

Pris ex. moms: 975,00 kr.

Tilvalg: Se øvrige prøver og test, der kan vælges til.

 

Hos Dansk Sundhedsteam er det specialuddannede sygeplejersker med mange års erfaring indenfor sygdomsforebyggelse og sundhedsfremmende tiltag, der udfører Nattjek. Efter endt test gennemgås testresultaterne af Dansk Sundhedsteams ansvarlige læge, og er der testresultater, der afviger fra normalområdet, vil medarbejderen blive anbefalet at gå til egen læge for nærmere opfølgning.

Vi har tavshedspligt overfor den enkelte medarbejder, og alle personlige testresultater videregives kun til medarbejderen. Medarbejderen vil efter endt undersøgelse modtage en rapport, som beskriver testresultaterne samt vores anbefalinger til, hvordan en sund livsstil opnås.

Generel information om nattjek

I Danmark anbefales det, at natarbejdere tilbydes et sundhedstjek inden påbegyndelse af natarbejde og derefter minimum hvert 3. år.

Ifølge arbejdstidsloven er natperioden fra kl. 22:00 til kl. 05:00. Medarbejderen defineres som natarbejder, når medarbejderens planlagte arbejdstid er mindst 3 timer i natperioden, eller når medarbejderen udfører minimum 300 timers natarbejde i løbet af 12 måneder.

Den primære årsag til, at natarbejdere skal tilbydes et sundhedstjek er, at man generelt er mere udsat for at blive syg fysisk og psykisk, når den sædvanlige døgnrytme brydes. I gennemsnit sover natarbejdere 2 timer mindre end dagarbejdere i de perioder, de arbejder om natten, og ofte klager nat- og skifteholdsarbejdere over søvnproblemer, stress, irritabilitet, tristhed, mave-tarm-problemer, hovedpine mm.

Formålet med et sundhedstjek er, at give medarbejderen indsigt i eget helbred. Det er langt nemmere at forbedre sin livsstil og rette op på dårlige vaner, når man ved, hvor der bør sætte ind. Et sundhedstjek giver desuden den enkelte medarbejder vished om, hvorvidt natarbejde har påvirket helbredet.