Persondatapolitik

Den 25. maj 2018 trådte de nye EU-regler i kraft, som beskriver reglerne for behandling af personlige oplysninger. I den forbindelse vil vi gerne informere dig om, hvordan Dansk Sundhedsteam behandler dine data og hvilke data vi behandler. Behandling af dine data vil altid ske i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

1) Hvilke oplysninger behandler vi:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnumre
 • CPR-nummer

I nogle tilfælde behandler vi også flg. oplysninger:

 • Helbredsoplysninger
 • Eventuelt etniske eller religiøse oplysninger
 • Sociale forhold

2) Hvem kan Dansk Sundhedsteam udveksle dine personoplysninger med:

 • Praktiserende læge eller speciallæge
 • Offentlige sygehuse
 • Andre sundhedspersoner, eksempelvis privathospitaler
 • Regioner i forbindelse med fakturering, hvis din undersøgelse eller behandling hos Dansk Sundhedsteam er betalt af det offentlige system.

3) Hvem kan Dansk Sundhedsteam automatisk indhente og videregive oplysninger til uden dit samtykke?

Internt hos Dansk Sundhedsteam har sundhedspersonale og administrativt personale adgang til dine person- og helbredsoplysninger såfremt de deltager i dit forløb eller bidrager til dokumentation og fakturering af dit forløb.

4) Dataansvarlig

Dansk Sundhedsteam er ansvarlig for behandling og opbevaring af dine personoplysninger. Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt i henhold til “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”.

Ansatte og samarbejdspartnere til Dansk Sundhedsteam har tavshedspligt, hvilket betyder, at de ikke må udveksle oplysninger med andre om dit helbred uden dit samtykke. Oplysningerne bliver aldrig overført til tredjelande (uden for EU).

Hvis du søger job hos Dansk Sundhedsteam behandles følgende personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnumre
 • CPR-nummer
 • CV og ansøgning
 • Foto
 • Oplysninger om evt. straffeforhold

Ansøgningen slettes senest 6 måneder efter endt rekrutteringsforløb, med mindre andet aftales. Hvis du ønsker dine oplysninger slettet, kan du altid kontakte os. Dine personoplysninger videregives ikke til andre.

Ved ansættelse hos Dansk Sundhedsteam kan oplysninger fra rekrutteringsprocessen opbevares, indtil ansættelsen ophører igen.

5) Hvor længe opbevares oplysningerne?

Jf. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler § 15, stk. 1, skal alle patientoplysninger, som Dansk Sundhedsteam journalfører, opbevares i mindst 10 år fra seneste optegnelse i patientjournalen, og må i denne periode ikke slettes. Personoplysninger der ikke er knyttet til en journal og som ikke har relevans for et forløb hos Dansk Sundhedsteam slettes.

Ved bogføring opbevares relevante personoplysninger i 5 år Jf. ”Bogføringsloven”.

6) Dine rettigheder

Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret om dig. Vi må ikke slette eller gøre dine journalnotater ulæselige jf. ” Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed § 24”. Hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder eller vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Mail: mv@ds-vt.dk

7) Klageinstans

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet. I tilfælde af patientklagesager skal Dansk Sundhedsteam kunne fremfinde dokumentation for udført undersøgelse og behandling.

Datatilsynet:
Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K.
www.datatilsynet.dk

Du kan også kontakte os: Mail: mv@ds-vt.dk

 

_____________________________________

 

Cookies

 

Brug af cookies hos Dansk Sundhedsteam

Dansk Sundhedsteam anvender cookies og indhenter dermed anonyme data på alle, som besøger vores hjemmeside. Disse data bliver brugt til at registrere trafikken på siden, udarbejde statistik og forbedre vores hjemmeside.

Hvad er cookies:

Cookies er små tekstfiler, som sættes på din computer, og som kan bruges af Dansk Sundhedsteam til at forbedre brugers oplevelse af hjemmesiden.

Loven giver tilladelse til, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis du accepterer cookies. En cookie er en passiv tekstfil og ikke en programfil, og den kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer på din enhed, og den kan ikke indsamle oplysninger fra din enhed.

Accept af cookies:

Når du anvender vores hjemmeside, accepterer du cookies ved enten at trykke ”Accepter” eller ved at klikke videre til en ny side på vores hjemmeside.

Slet eller bloker cookies:

Her kan du få information om, hvordan du sletter eller blokerer cookies: http://minecookies.org/cookiehandtering/

De fleste browsere (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge, Internet Explorer osv.) er indstillet til at acceptere cookies automatisk. Det er muligt for dig at ændre indstillingerne på din enhed, så cookies ikke accepteres. Du skal være opmærksom på, at blokering af cookies kan medføre, at mange websteder ikke fungerer optimalt.