Helvedesild (Herpes Zoster)

Helvedesild (Herpes Zoster) kan opstå, hvis du tidligere har haft skoldkopper og dermed været udsat for virusinfektionen ”varicella-zoster” (VZV). Vi ved, at ca. 98% af den danske befolkning har haft skoldkopper, som er en meget smitsom virus, der kan smitte direkte fra blærerne eller igennem spyt og ved host og nys.

Hvem bliver ramt:

Efter en skoldkoppeinfektion ligger virus ligger gemt i kroppens nerver, og kan blive aktiveret igen i form af helvedesild. Sygdommen viser sig som et smertefuldt udslæt med små blærer. Deraf kommer navnet helvedesild. Langt de fleste oplever smerter forbundet med helvedesild, og op mod 40% beskriver disse smerter som kraftigt smerteudbrud.

Vi ved, at ca. 98% af den danske befolkning har haft skoldkopper, og kan dermed være disponeret for udbrud med Helvedesild.

Meget tyder på, at vi især er i risiko for at få helvedesild, hvis vores immunforsvar er svækket, fx på grund af psykisk og-/eller fysisk stress, sygdom, alder eller hvis vi får medicin, der nedsætter vores immunforsvar. Jo ældre vi er, des større er risikoen for at blive ramt af helvedesild. Helvedesild rammer ca. 10-20% af befolkningen.

Der er muligt at forebygge udbrud med helvedesild ved vaccination med Shingrix.

 

Hvem bør vaccineres:

Vaccination mod helvedesild med Shingrix kan bruges som forebyggelse af udbrud til personer på 50 år og derover.

Vaccinen er også anvendes til personer over 18 år og ældre, som kan være i særlig risiko for at udvikle helvedesild.

 

Hvem bør ikke vaccineres:

Du bør ikke vaccineres hvis:

  • Du er blevet akut syg og har feber på vaccinationsdagen
  • Du er overfølsom overfor et af indholdsstofferne i vaccinen
  • Du har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination
  • Er gravid eller ammende
  • Du er kendt med koagulationsforstyrrelser

 

Antal vacciner:

Vaccinen skal gives 2 gange med et interval på 2 måneder. Det anbefales at 2. vaccination gives indenfor 6 måneder for at opnå den bedste beskyttelse. Dog skal der aldrig startes forfra, hvis dette interval ikke overholdes.


Beskyttelsesvarighed:

Vi ved med sikkerhed, at vaccinen giver en høj beskyttelse mod helvedesilds i op til 4 år og formentlig i langt længere tid. Det undersøges kontinuerligt om denne beskyttelsesvarighed kan forlænges.

 

De hyppigste bivirkninger:

Der kan forekomme rødme, hævelse og ømhed, der hvor vaccinen er givet, samt hovedpine, feber og utilpashed. Alvorlige bivirkninger er yderst sjældne.

 

Graviditet og amning:

Det anbefales ikke at blive vaccineret under graviditet og/eller ved amning.

 

Vaccinen indeholder:

Inaktiveret virus og kan gives samtidig med andre vacciner.

 

Siden er sidst opdateret den 06.02.2022